SCHNEIDER

SCHNEIDER
HMIGTO5315 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển 640 x 480 pixels

HMIGTO5315 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển 640 x 480 pixels

Mã sản phẩm:
HMIGTO5315
Thương hiệu:
Màn hình HMI (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Màn hình HMI

Liên hệ

HMIGTO6315 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển 800 x 600 pixels

HMIGTO6315 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển 800 x 600 pixels

Mã sản phẩm:
HMIGTO6315
Thương hiệu:
Màn hình HMI (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Màn hình HMI

Liên hệ

HMISTU655 - HMISTU055 : Màn hình cảm ứng Magelis STU

HMISTU655 - HMISTU055 : Màn hình cảm ứng Magelis STU

Mã sản phẩm:
HMISTU655
Thương hiệu:
Màn hình HMI (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Màn hình HMI

Liên hệ

phần mềm thiết kế HMI Hmipelczlspmzz

phần mềm thiết kế HMI Hmipelczlspmzz

Mã sản phẩm:
HMIPELCZLSPMZZ
Thương hiệu:
Màn hình HMI (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Màn hình HMI

Liên hệ

HMIGTO5310 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển 640 x 480 pixels

HMIGTO5310 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển 640 x 480 pixels

Mã sản phẩm:
HMIGTO5310
Thương hiệu:
Màn hình HMI (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Màn hình HMI

Liên hệ

HMIGTO1300 - HMIGTO1300 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển

HMIGTO1300 - HMIGTO1300 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển

Mã sản phẩm:
HMIGTO1300
Thương hiệu:
Màn hình HMI (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Màn hình HMI

Liên hệ

HMIGTO6310 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển 800 x 600 pixels

HMIGTO6310 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển 800 x 600 pixels

Mã sản phẩm:
HMIGTO6310
Thương hiệu:
Màn hình HMI (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Màn hình HMI

Liên hệ

HMIDT642 : 12.1" Màn hình cảm ứng thông minh điều khiển

HMIDT642 : 12.1" Màn hình cảm ứng thông minh điều khiển

Mã sản phẩm:
HMIDT642
Thương hiệu:
Màn hình HMI (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Màn hình HMI

Liên hệ

XBTN401 : Màn hình cảm ứng Magelis XBT N - Compact display units

XBTN401 : Màn hình cảm ứng Magelis XBT N - Compact display units

Mã sản phẩm:
XBTN401
Thương hiệu:
Màn hình HMI (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Màn hình HMI

Liên hệ

XBTZ945 : Cổng kết nối màn hình cảm ứng HMI Magelis 2.5m

XBTZ945 : Cổng kết nối màn hình cảm ứng HMI Magelis 2.5m

Mã sản phẩm:
XBTZ945
Thương hiệu:
Màn hình HMI (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Màn hình HMI

Liên hệ

XBTN200 : Màn hình cảm ứng Magelis XBT N - Compact display units

XBTN200 : Màn hình cảm ứng Magelis XBT N - Compact display units

Mã sản phẩm:
XBTN200
Thương hiệu:
Màn hình HMI (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:

Liên hệ

HMIGTO3510 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển 800 x 480 pixels

HMIGTO3510 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển 800 x 480 pixels

Mã sản phẩm:
HMIGTO3510
Thương hiệu:
Màn hình HMI (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Màn hình HMI

Liên hệ

Zalo