Thiết Bị Tự Động Hóa

Thiết Bị Tự Động Hóa
Biến tần Schneider ATV320U07M2C

Biến tần Schneider ATV320U07M2C

SKU: ATV320U07M2C

Dòng series: ATV320 series

Hãng sản xuất: Schneider

Công suất: 0.75kW[1Hp]

Liên hệ

Khởi động mềm Schneider ATS48D75Q

Khởi động mềm Schneider ATS48D75Q

SKU: ATS48D75Q
Dòng series: ATS48, dòng khởi động mềm tải nặng (Schneider)
Hãng sản xuất: Schneider

Liên hệ

Khởi động mềm Schneider ATS48D79Q

Khởi động mềm Schneider ATS48D79Q

SKU: ATS48D79Q
Dòng series: ATS48, dòng khởi động mềm tải nặng (Schneider)
Hãng sản xuất: Schneider

Liên hệ

Khởi động mềm Schneider ATS48D88Q

Khởi động mềm Schneider ATS48D88Q

SKU: ATS48D88Q
Dòng series: ATS48, dòng khởi động mềm tải nặng (Schneider)
Hãng sản xuất: Schneider

Liên hệ

Khởi động mềm Schneider ATS48M10Q

Khởi động mềm Schneider ATS48M10Q

SKU: ATS48M10Q
Dòng series: ATS48, dòng khởi động mềm tải nặng (Schneider)
Hãng sản xuất: Schneider

Liên hệ

Khởi động mềm Schneider ATS48M12Q

Khởi động mềm Schneider ATS48M12Q

SKU: ATS48M12Q
Dòng series: ATS48, dòng khởi động mềm tải nặng (Schneider)
Hãng sản xuất: Schneider

Liên hệ

Servo drive LS L7PB010U

Servo drive LS L7PB010U

SKU: L7PB010U
Dòng series: L7PB Drive
Hãng sản xuất: LS

Liên hệ

Servo drive LS L7PB035U

Servo drive LS L7PB035U

SKU: L7PB035U
Dòng series: L7PB Drive
Hãng sản xuất: LS

Liên hệ

Servo drive LS L7PB050U

Servo drive LS L7PB050U

SKU: L7PB050U
Dòng series: L7PB Drive
Hãng sản xuất: LS

Liên hệ

Servo drive LS L7PB075U

Servo drive LS L7PB075U

SKU: L7PB075U
Dòng series: L7PB Drive
Hãng sản xuất: LS

Liên hệ

Servo drive LS L7PB150U

Servo drive LS L7PB150U

SKU: L7PB150U
Dòng series: L7PB Drive
Hãng sản xuất: LS

Liên hệ

Servo drive LS L7SA001A

Servo drive LS L7SA001A

SKU: L7SA001A
Dòng series: L7S Drive
Hãng sản xuất: LS

Liên hệ

Zalo