MCB Schneider

MCB Schneider
MCB Schneider A9F74363 63A 6kA 3P

MCB Schneider A9F74363 63A 6kA 3P

iC60N MCB 3P, 6kA, 400V, C curve
SKU: A9F74363
Hãng sản xuất: Schneider
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
 

729.817đ

MCB Schneider A9K24463 63A 6kA 4P

MCB Schneider A9K24463 63A 6kA 4P

iK60N MCB 4P, 6kA, 400V, C curve
SKU: A9K24463
Hãng sản xuất: Schneider
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng

845.628đ

MCB Schneider A9N18374 100A 10kA 4P

MCB Schneider A9N18374 100A 10kA 4P

C120N 4P 100A C curve 10kA 415V
SKU: A9N18374
Hãng sản xuất: Schneider
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Mã: A9N18374
Danh mục: MCB, MCB Schneider

3.123.627đ

MCB Schneider EZ9F34310 10A 4.5kA 3P

MCB Schneider EZ9F34310 10A 4.5kA 3P

Easy9 MCB 3P, 4.5kA, 400V, C curve
SKU: EZ9F34310
Hãng sản xuất: Schneider
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Mã: EZ9F34310
Danh mục: MCB, MCB Schneider

256.723đ

MCB Schneider A9K24340 40A 6kA 3P

MCB Schneider A9K24340 40A 6kA 3P

iK60N MCB 3P, 6kA, 400V, C curve
SKU: A9K24340
Hãng sản xuất: Schneider
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Mã: A9K24340
Danh mục: MCB, MCB Schneider

423.671đ

MCB Schneider A9F74232 32A 6kA 2P

MCB Schneider A9F74232 32A 6kA 2P

iC60N MCB 2P, 6kA, 230V, C curve
SKU: A9F74232
Hãng sản xuất: Schneider
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Mã: A9F74232Danh mục: MCB, MCB Schneider

328.781đ

MCB Schneider A9F74163 63A 6kA 1P

MCB Schneider A9F74163 63A 6kA 1P

iC60N MCB 1P, 6kA, 230V, C curve
SKU: A9F74163
Hãng sản xuất: Schneider
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Mã: A9F74163
Danh mục: MCB, MCB Schneider

199.823đ

MCB Schneider EZ9F34240 40A 4.5kA 2P

MCB Schneider EZ9F34240 40A 4.5kA 2P

Easy9 MCB 2P, 4.5kA, 230V, C curve
SKU: EZ9F34240
Hãng sản xuất: Schneider
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Mã: EZ9F34240
Danh mục: MCB, MCB Schneider

135.726đ

MCB Schneider EZ9F34106 6A 4.5kA 1P

MCB Schneider EZ9F34106 6A 4.5kA 1P

Easy9 MCB 1P, 4.5kA, 230V, C curve
SKU: EZ9F34106
Hãng sản xuất: Schneider
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Mã: EZ9F34106Danh mục: MCB, MCB Schneider

47.632đ

Zalo