MITSUBISHI

MITSUBISHI
2DG114A000011 - ELCB 3P 1.2.500mA NV125-SV

2DG114A000011 - ELCB 3P 1.2.500mA NV125-SV

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

2DD261A00007X - ELCB 3P 30mA NV63-SV

2DD261A00007X - ELCB 3P 30mA NV63-SV

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

2DD423A00002S - ELCB 3P 30mA NV63-HV

2DD423A00002S - ELCB 3P 30mA NV63-HV

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

2DG011A000001 - ELCB 3P 30mA NV125-CV

2DG011A000001 - ELCB 3P 30mA NV125-CV

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

HMI Mitsubishi GT2103-PMBDS 3.8 inch 24VDC

HMI Mitsubishi GT2103-PMBDS 3.8 inch 24VDC

SKU: GT2103-PMBDS
Nhà sản xuất: Mitsubishi
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

HMI Mitsubishi GT2705-VTBD-040 5.7 inch 24VDC

HMI Mitsubishi GT2705-VTBD-040 5.7 inch 24VDC

SKU: GT2705-VTBD-040
Nhà sản xuất: Mitsubishi
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

HMI Mitsubishi GS2110-WTBD-N 10 inch 24VDC

HMI Mitsubishi GS2110-WTBD-N 10 inch 24VDC

SKU: GS2110-WTBD-N
Nhà sản xuất: Mitsubishi
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

HMI Mitsubishi GS2110-WTBD 10 inch 24VDC

HMI Mitsubishi GS2110-WTBD 10 inch 24VDC

SKU: GS2110-WTBD
Nhà sản xuất: Mitsubishi
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

HMI Mitsubishi GS2107-WTBD-N 7 inch 24VDC

HMI Mitsubishi GS2107-WTBD-N 7 inch 24VDC

SKU: GS2107-WTBD-N
Nhà sản xuất: Mitsubishi
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 1 Năm
Chứng từ: Hóa đơn VAT

Liên hệ

HMI Mitsubishi GS2107-WTBD 7 inch 24VDC

HMI Mitsubishi GS2107-WTBD 7 inch 24VDC

SKU: GS2107-WTBD
Nhà sản xuất: Mitsubishi
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 1 Năm
Chứng từ: Hóa đơn VAT

Liên hệ

PLC RE81WH Mitsubish

PLC RE81WH Mitsubish

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

Zalo