AUTONICS

AUTONICS
Bộ điều khiển nguồn Autonics SPR3-450TNN

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPR3-450TNN

Pha điều khiển : 3 pha
Điện áp tải định mức : 440VAC~
Dòng tải định mức : 50A
Ngõ ra điều khiển : ᆞđiều khiển tự động: DC4-20mA, 1-5VDC, tiếp xúc ON/OFF (không ngõ vào điện áp), điện áp xung (5-12VDC)
ᆞđiều khiển thông thường: điều chỉnh phía ngoài (10kΩ),điều chỉnh phía trong (giới hạn ngõ ra)
Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz

Liên hệ

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPR3-470NFF

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPR3-470NFF

Pha điều khiển : 3 pha
Điện áp tải định mức : 440VAC~
Dòng tải định mức : 70A
Ngõ ra điều khiển : ᆞđiều khiển tự động: DC4-20mA, 1-5VDC, tiếp xúc ON/OFF (không ngõ vào điện áp), điện áp xung (5-12VDC)
ᆞđiều khiển thông thường: điều chỉnh phía ngoài (10kΩ),điều chỉnh phía trong (giới hạn ngõ ra)
Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz

Liên hệ

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPR3-470NFN

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPR3-470NFN

Pha điều khiển : 3 pha
Điện áp tải định mức : 440VAC~
Dòng tải định mức : 70A
Ngõ ra điều khiển : ᆞđiều khiển tự động: DC4-20mA, 1-5VDC, tiếp xúc ON/OFF (không ngõ vào điện áp), điện áp xung (5-12VDC)
ᆞđiều khiển thông thường: điều chỉnh phía ngoài (10kΩ),điều chỉnh phía trong (giới hạn ngõ ra)
Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz

Liên hệ

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPR3-470NNF

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPR3-470NNF

Pha điều khiển : 3 pha
Điện áp tải định mức : 440VAC~
Dòng tải định mức : 70A
Ngõ ra điều khiển : ᆞđiều khiển tự động: DC4-20mA, 1-5VDC, tiếp xúc ON/OFF (không ngõ vào điện áp), điện áp xung (5-12VDC)
ᆞđiều khiển thông thường: điều chỉnh phía ngoài (10kΩ),điều chỉnh phía trong (giới hạn ngõ ra)
Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz

Liên hệ

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPR3-470NNN

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPR3-470NNN

Pha điều khiển : 3 pha
Điện áp tải định mức : 440VAC~
Dòng tải định mức : 70A
Ngõ ra điều khiển : ᆞđiều khiển tự động: DC4-20mA, 1-5VDC, tiếp xúc ON/OFF (không ngõ vào điện áp), điện áp xung (5-12VDC)
ᆞđiều khiển thông thường: điều chỉnh phía ngoài (10kΩ),điều chỉnh phía trong (giới hạn ngõ ra)
Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz

Liên hệ

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPR3-470TFF

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPR3-470TFF

Pha điều khiển : 3 pha
Điện áp tải định mức : 440VAC~
Dòng tải định mức : 70A
Ngõ ra điều khiển : ᆞđiều khiển tự động: DC4-20mA, 1-5VDC, tiếp xúc ON/OFF (không ngõ vào điện áp), điện áp xung (5-12VDC)
ᆞđiều khiển thông thường: điều chỉnh phía ngoài (10kΩ),điều chỉnh phía trong (giới hạn ngõ ra)
Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz

Liên hệ

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPR3-470TFN

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPR3-470TFN

 • Pha điều khiển : 3 pha
 • Điện áp tải định mức : 440VAC~
 • Dòng tải định mức : 70A
 • Ngõ ra điều khiển : ᆞđiều khiển tự động: DC4-20mA, 1-5VDC, tiếp xúc ON/OFF (không ngõ vào điện áp), điện áp xung (5-12VDC)
  ᆞđiều khiển thông thường: điều chỉnh phía ngoài (10kΩ),điều chỉnh phía trong (giới hạn ngõ ra)
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz

Liên hệ

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPR3-470TNF

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPR3-470TNF

 • Pha điều khiển : 3 pha
 • Điện áp tải định mức : 440VAC~
 • Dòng tải định mức : 70A
 • Ngõ ra điều khiển : ᆞđiều khiển tự động: DC4-20mA, 1-5VDC, tiếp xúc ON/OFF (không ngõ vào điện áp), điện áp xung (5-12VDC)
  ᆞđiều khiển thông thường: điều chỉnh phía ngoài (10kΩ),điều chỉnh phía trong (giới hạn ngõ ra)
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz

Liên hệ

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPR3-470TNN

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPR3-470TNN

 • Pha điều khiển : 3 pha
 • Điện áp tải định mức : 440VAC~
 • Dòng tải định mức : 70A
 • Ngõ ra điều khiển : ᆞđiều khiển tự động: DC4-20mA, 1-5VDC, tiếp xúc ON/OFF (không ngõ vào điện áp), điện áp xung (5-12VDC)
  ᆞđiều khiển thông thường: điều chỉnh phía ngoài (10kΩ),điều chỉnh phía trong (giới hạn ngõ ra)
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz

Liên hệ

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPR3-3150TFF

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPR3-3150TFF

 • Pha điều khiển : 3 Pha
 • Điện áp tải định mức : 380VAC~
 • Dòng tải định mức : 150A
 • Ngõ ra điều khiển : ᆞđiều khiển tự động: DC4-20mA, 1-5VDC, tiếp xúc ON/OFF (không ngõ vào điện áp), điện áp xung (5-12VDC)
  ᆞđiều khiển thông thường: điều chỉnh phía ngoài (10kΩ),điều chỉnh phía trong (giới hạn ngõ ra)
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz

Liên hệ

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPC1-35-E

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPC1-35-E

 • Pha điều khiển : Pha đơn
 • Phương thức điều khiển : Điều khiển pha
  Điều khiển chu trình (bật zero-cross) – Chu kỳ điều khiển: 0.5 giây, 2 giây, 10 giây
  điều khiển ON / OFF (bật zero-cross)
 • Nguồn cấp : 20VAC~50/60Hz
 • Tải áp dụng : Tải trở kháng (tải tối thiểu: trên 5% dòng định mức)
 • Điện áp tải định mức : 220VAC~
 • Nhiệt độ xung quanh : 0~50℃

Liên hệ

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPC1-50-E

Bộ điều khiển nguồn Autonics SPC1-50-E

 • Pha điều khiển : Pha đơn
 • Phương thức điều khiển : Điều khiển pha
  Điều khiển chu trình (bật zero-cross) – Chu kỳ điều khiển: 0.5 giây, 2 giây, 10 giây
  điều khiển ON / OFF (bật zero-cross)
 • Nguồn cấp : 20VAC~50/60Hz
 • Tải áp dụng : Tải trở kháng (tải tối thiểu: trên 5% dòng định mức)
 • Điện áp tải định mức : 220VAC~
 • Nhiệt độ xung quanh : 0~50℃

Liên hệ

Zalo