SCHNEIDER

SCHNEIDER
TMH2GDB - Bộ lập trình điều khiển Schneider - PLC Accessorries

TMH2GDB - Bộ lập trình điều khiển Schneider - PLC Accessorries

Mã sản phẩm:
TMH2GDB
Thương hiệu:
Bộ điều khiển lập trình (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Bộ lập trình PLC

Liên hệ

TM3DI16G - Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Digital Module

TM3DI16G - Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Digital Module

Mã sản phẩm:
TM3DI16G
Thương hiệu:
Bộ điều khiển lập trình (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Bộ lập trình PLC

Liên hệ

TM3AI4G - Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Analog Module 24Vdc

TM3AI4G - Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Analog Module 24Vdc

Mã sản phẩm:
TM3AI4G
Thương hiệu:
Bộ điều khiển lập trình (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Bộ lập trình PLC

Liên hệ

TM3DI16 - Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Digital Module

TM3DI16 - Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Digital Module

Mã sản phẩm:
TM3DI16
Thương hiệu:
Bộ điều khiển lập trình (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Bộ lập trình PLC

Liên hệ

TM3DI8G - Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Digital Module

TM3DI8G - Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Digital Module

Mã sản phẩm:
TM3DI8G
Thương hiệu:
Bộ điều khiển lập trình (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Bộ lập trình PLC

Liên hệ

TM3DM24R - Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Digital Module

TM3DM24R - Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Digital Module

Mã sản phẩm:
TM3DM24R
Thương hiệu:
Bộ điều khiển lập trình (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Bộ lập trình PLC

Liên hệ

TM3DI16K, Bộ lập trình điều khiển Schneider, I/O Digital Module

TM3DI16K, Bộ lập trình điều khiển Schneider, I/O Digital Module

Mã sản phẩm:
TM3DI16K(*)
Thương hiệu:
Bộ điều khiển lập trình (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Bộ lập trình PLC

Liên hệ

TM3DI8 - Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Digital Module

TM3DI8 - Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Digital Module

Mã sản phẩm:
TM3DI8
Thương hiệu:
Bộ điều khiển lập trình (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Bộ lập trình PLC

Liên hệ

TM3DI32K(*) - Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Digital Module

TM3DI32K(*) - Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Digital Module

Mã sản phẩm:
TM3DI32K(*)
Thương hiệu:
Bộ điều khiển lập trình (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Bộ lập trình PLC

Liên hệ

TM221C16T - Bộ lập trình điều khiển Schneider - PLC Modicon M2xx logic controller

TM221C16T - Bộ lập trình điều khiển Schneider - PLC Modicon M2xx logic controller

Mã sản phẩm:
TM221C16T
Thương hiệu:
Bộ điều khiển lập trình (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Bộ lập trình PLC

Liên hệ

PLC Schneider SR2A101BD 24V (6 in/4 out Relay)

PLC Schneider SR2A101BD 24V (6 in/4 out Relay)

SKU: SR2A101BD
Hãng sản xuất: Schneider
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ : CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

PLC Schneider SR2B201FU 110-220V (12 in/8 out Relay)

PLC Schneider SR2B201FU 110-220V (12 in/8 out Relay)

SKU: SR2B201FU
Hãng sản xuất: Schneider
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ : CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Zalo