MCB LS

MCB LS
MCB LS BKN-b 63A 10kA 4P

MCB LS BKN-b 63A 10kA 4P

SKU: BKN-b 4P 63A
Hãng sản xuất: LS
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng

468.762đ

MCB LS BKH 80A 10kA 4P

MCB LS BKH 80A 10kA 4P

SKU: BKH 4P 80A
Hãng sản xuất: LS
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng

665.782đ 665.782đ -0%

MCB LS BKN 16A 6kA 4P

MCB LS BKN 16A 6kA 4P

SKU: BKN 4P 16A
Hãng sản xuất: LS
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng

278.913đ 316.273đ -12%

MCB LS BKH 100A 10kA 1P

MCB LS BKH 100A 10kA 1P

SKU: BKH 1P 100A
Hãng sản xuất: LS
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng

149.763đ 178.253đ -16%

MCB LS BKN 63A 6kA 3P

MCB LS BKN 63A 6kA 3P

SKU: BKN 3P 63A
Hãng sản xuất: LS
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng

194.536đ 225.367đ -14%

MCB LS BKN 25A 6kA 2P

MCB LS BKN 25A 6kA 2P

SKU: BKN 2P 25A
Hãng sản xuất: LS
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng

120.736đ

MCB LS BKN 32A 6kA 1P

MCB LS BKN 32A 6kA 1P

SKU: BKN 1P 32A
Hãng sản xuất: LS
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng

55.623đ

Zalo