THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG
Đồng hồ đo hệ số CosPhi Selec MP14 96x48mm

Đồng hồ đo hệ số CosPhi Selec MP14 96x48mm

SKU: MP14
Hãng sản xuất: Selec
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Đồng hồ đo điện áp Selec MV207 72x72mm

Đồng hồ đo điện áp Selec MV207 72x72mm

SKU: MV207
Hãng sản xuất: Selec
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Đồng hồ đo dòng Selec MA12-75mV-DC 96x48mm

Đồng hồ đo dòng Selec MA12-75mV-DC 96x48mm

SKU: MA12-75mV-DC
Hãng sản xuất: Selec
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Đồng hồ đo điện áp Selec MV15 96x48mm

Đồng hồ đo điện áp Selec MV15 96x48mm

SKU: MV15
Hãng sản xuất: Selec
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Đồng hồ đo điện áp Selec MV205 72x72mm

Đồng hồ đo điện áp Selec MV205 72x72mm

SKU: MV205
Hãng sản xuất: Selec
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Đồng hồ đo tần số Selec MF16 96x48mm

Đồng hồ đo tần số Selec MF16 96x48mm

SKU: MF16
Hãng sản xuất: Selec
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Đồng hồ đo điện đa năng Selec MFM383A-C 96x96mm

Đồng hồ đo điện đa năng Selec MFM383A-C 96x96mm

SKU: MFM383A-C
Hãng sản xuất: Selec
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Đồng hồ đo điện áp Selec MV305 96x96mm

Đồng hồ đo điện áp Selec MV305 96x96mm

SKU: MV305
Hãng sản xuất: Selec
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Đồng hồ đo đa năng Selec VAF36A 96x96mm

Đồng hồ đo đa năng Selec VAF36A 96x96mm

SKU: VAF36A
Hãng sản xuất: Selec
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Đồng hồ đo điện đa năng Selec MFM384-R-C (gắn thanh ray)

Đồng hồ đo điện đa năng Selec MFM384-R-C (gắn thanh ray)

SKU: MFM384-R-C
Hãng sản xuất: Selec
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Đồng hồ đo điện đa năng Selec MFM383A 96x96mm

Đồng hồ đo điện đa năng Selec MFM383A 96x96mm

SKU: MFM383A
Hãng sản xuất: Selec
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Đồng hồ đo điện đa năng Selec EM2M-1P-C-100A-CE 90x35mm

Đồng hồ đo điện đa năng Selec EM2M-1P-C-100A-CE 90x35mm

SKU: EM2M-1P-C-100A-CE
Hãng sản xuất: Selec
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Zalo