MCB Panasonic

MCB Panasonic
MCB Panasonic BBD3063CHHV 6A 10kA 3P

MCB Panasonic BBD3063CHHV 6A 10kA 3P

MCB Panasonic BBD3063CHHV 6A 10kA 3P

SKU: BBD3063CHHV
Hãng sản xuất: Panasonic
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng

470.000đ

MCB Panasonic BBD2402CNV 40A 6kA 2P

MCB Panasonic BBD2402CNV 40A 6kA 2P

MCB Panasonic BBD2402CNV 40A 6kA 2P

SKU: BBD2402CNV
Hãng sản xuất: Panasonic
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng

180.625đ

MCB Panasonic BBD4504CNV 50A 6kA 4P

MCB Panasonic BBD4504CNV 50A 6kA 4P

SKU: BBD4504CNV
Hãng sản xuất: Panasonic
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng

675.372đ

CB cóc Panasonic BS1110TV 10A 1.5kA 2P 220V

CB cóc Panasonic BS1110TV 10A 1.5kA 2P 220V

SKU: BS1110TV
Hãng sản xuất: Panasonic
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng

60.826đ

MCB Panasonic BBD1161CNV 16A 6kA 1P

MCB Panasonic BBD1161CNV 16A 6kA 1P

SKU: BBD1161CNV
Hãng sản xuất: Panasonic
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng

63.424đ

Zalo