CÔNG TƠ ĐIỆN

CÔNG TƠ ĐIỆN
Đồng hồ đo điện đa năng Selec MFM383A-C 96x96mm

Đồng hồ đo điện đa năng Selec MFM383A-C 96x96mm

SKU: MFM383A-C
Hãng sản xuất: Selec
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Công tơ điện 3 Pha trực tiếp EMIC MV3E4 3×50/100A hữu công (KWh)

Công tơ điện 3 Pha trực tiếp EMIC MV3E4 3×50/100A hữu công (KWh)

SKU: MV3E4 3×50/100A
Xuất xứ: Việt Nam
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: Giấy kiểm định

Liên hệ

Công tơ điện tử gián tiếp Gelex EMIC ME-41 3 pha 3 giá 5(10)A

Công tơ điện tử gián tiếp Gelex EMIC ME-41 3 pha 3 giá 5(10)A

SKU: ME-41
Xuất xứ: Việt Nam
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: Giấy kiểm định, hóa đơn VAT

Liên hệ

Công tơ điện tử 1 pha 3 giá gián tiếp EMIC CE-11mGS 5/10(A)

Công tơ điện tử 1 pha 3 giá gián tiếp EMIC CE-11mGS 5/10(A)

SKU: CE-11mGS
Xuất xứ: Việt Nam
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: Giấy kiểm định, hóa đơn VAT

Liên hệ

Công tơ điện 1 Pha EMIC CV140 20(80)A

Công tơ điện 1 Pha EMIC CV140 20(80)A

SKU: CV140 20(80)A
Xuất xứ: Việt Nam
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: Giấy kiểm định

Liên hệ

Công tơ điện tử 1 Pha 1 giá EMIC CE-38 5/80A

Công tơ điện tử 1 Pha 1 giá EMIC CE-38 5/80A

SKU: CE-38
Xuất xứ: Việt Nam
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: Giấy kiểm định, hóa đơn VAT

Liên hệ

Công Tơ 3 Pha gián tiếp EMIC MV3E4 3x5A hữu công (KWh)

Công Tơ 3 Pha gián tiếp EMIC MV3E4 3x5A hữu công (KWh)

SKU: MV3E4 3x5A
Xuất xứ: Việt Nam
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: Giấy kiểm định

Liên hệ

Công tơ điện Tử 1 Pha 3 giá trực tiếp EMIC CE-14 5/80A

Công tơ điện Tử 1 Pha 3 giá trực tiếp EMIC CE-14 5/80A

SKU: CE-14
Xuất xứ: Việt Nam
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: Giấy kiểm định, hóa đơn VAT

Liên hệ

Công tơ điện 1 Pha EMIC CV140 5(20)A

Công tơ điện 1 Pha EMIC CV140 5(20)A

SKU: CV140 5(20)A
Xuất xứ: Việt Nam
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: Giấy kiểm định

Liên hệ

Công tơ điện 1 Pha EMIC CV130 40(120)A

Công tơ điện 1 Pha EMIC CV130 40(120)A

SKU: CV130
Xuất xứ: Việt Nam
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: Giấy kiểm định, hóa đơn VAT

Liên hệ

Công tơ điện 1 Pha EMIC CV140 10(40)A

Công tơ điện 1 Pha EMIC CV140 10(40)A

SKU: CV140 10(40)A
Xuất xứ: Việt Nam
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: Giấy kiểm định

Liên hệ

Zalo