Growatt

Growatt
Biến tần hòa lưới Growatt MOD 10KTL3-X 10kW 3 Pha 380V

Biến tần hòa lưới Growatt MOD 10KTL3-X 10kW 3 Pha 380V

SKU: MOD 10KTL3-X
Nhà sản xuất: Growatt
Công suất: 10KW
Điện áp ngõ ra: 3 Pha 380V
Loại: 2 MPPT
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 5 năm
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Biến tần hòa lưới Growatt MOD 10KTL3-X 10kW 3 Pha 380V

Biến tần hòa lưới Growatt MOD 10KTL3-X 10kW 3 Pha 380V

SKU: MOD 10KTL3-X
Nhà sản xuất: Growatt
Công suất: 10KW
Điện áp ngõ ra: 3 Pha 380V
Loại: 2 MPPT
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 5 năm
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Biến tần hòa lưới Growatt MOD 15KTL3-X 15kW 3 Pha 380V

Biến tần hòa lưới Growatt MOD 15KTL3-X 15kW 3 Pha 380V

SKU: MOD 15KTL3-X
Nhà sản xuất: Growatt
Công suất: 15kW
Điện áp ngõ ra: 3 Pha 380V
Loại: 2 MPPT
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 5 năm
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Biến tần Hybrid Growatt SPH 8000TL3 BH 8kW 3 Pha

Biến tần Hybrid Growatt SPH 8000TL3 BH 8kW 3 Pha

SKU: SPH 8000TL3 BH
Nhà sản xuất: Growatt
Công suất: 8kW
Điện áp ngõ ra: 3 Pha
Loại: 2 MPPT
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 5 năm
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Biến tần Hybrid Growatt SPH 10000TL3 BH 10kW 3 Pha

Biến tần Hybrid Growatt SPH 10000TL3 BH 10kW 3 Pha

SKU: SPH 10000TL3 BH
Nhà sản xuất: Growatt
Công suất: 10KW
Điện áp ngõ ra: 3 Pha
Loại: 2 MPPT
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 5 năm
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Biến tần hòa lưới Growatt 5500MTL-S 5kW 1 Pha 220V

Biến tần hòa lưới Growatt 5500MTL-S 5kW 1 Pha 220V

SKU: 5500MTL-S
Nhà sản xuất: Growatt
Công suất: 5kW
Điện áp ngõ ra: 1 Pha 220V
Loại: 2 MPPT
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 5 năm
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Biến tần hòa lưới Growatt MID 15KTL3-X 15kW 3 Pha 380V

Biến tần hòa lưới Growatt MID 15KTL3-X 15kW 3 Pha 380V

SKU: MID 15KTL3-X
Nhà sản xuất: Growatt
Công suất: 15kW
Điện áp ngõ ra: 3 Pha 380V
Loại: 2 MPPT
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 5 năm
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Biến tần hòa lưới Growatt MID 33KTL3-X 33kW 3 Pha 380V

Biến tần hòa lưới Growatt MID 33KTL3-X 33kW 3 Pha 380V

SKU: MID 33KTL3-XNhà sản xuất: Growatt
Công suất: 33kW
Điện áp ngõ ra: 3 Pha 380V
Loại: 3 MPPT
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 5 năm
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Biến tần hòa lưới Growatt MIN 8000TL-X 8kW 1 Pha 220V

Biến tần hòa lưới Growatt MIN 8000TL-X 8kW 1 Pha 220V

SKU: MIN 10000TL-X
Nhà sản xuất: Growatt
Công suất: 10kW
Điện áp ngõ ra: 1 Pha 220V
Loại: 3 MPPT
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 5 năm
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Biến tần hòa lưới Growatt MIN 10000TL-X 10kW 1 Pha 220V

Biến tần hòa lưới Growatt MIN 10000TL-X 10kW 1 Pha 220V

SKU: MIN 10000TL-X
Nhà sản xuất: Growatt
Công suất: 10kW
Điện áp ngõ ra: 1 Pha 220V
Loại: 3 MPPT
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 5 năm
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Biến tần hòa lưới Growatt MAX110 KTL3-LV 110kW 3 Pha 380V

Biến tần hòa lưới Growatt MAX110 KTL3-LV 110kW 3 Pha 380V

SKU: MAX110 KTL3-LV
Nhà sản xuất: Growatt
Công suất: 110kW
Điện áp ngõ ra: 3 Pha 380V
Loại: 10 MPPT
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 5 năm
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Zalo