MCB Chint

MCB Chint
MCB Chint NXB-125 80A 10KA 3P

MCB Chint NXB-125 80A 10KA 3P

SKU: NXB-125 C80 3P
Hãng sản xuất: Chint
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Mã: NXB-125 C80 3P
Danh mục: MCB, MCB Chint

183.625đ 223.175đ -18%

MCB Chint NXB-63 32A 6KA 3P

MCB Chint NXB-63 32A 6KA 3P

SKU: NXB-63 C32 3P
Hãng sản xuất: Chint
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Mã: NXB-63 C32 3P
Danh mục: MCB, MCB Chint

87.262đ 124.633đ -30%

MCB Chint NXB-63 32A 6KA 4P

MCB Chint NXB-63 32A 6KA 4P

SKU: NXB-63 C32 4P
Hãng sản xuất: Chint
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Mã: NXB-63 C32 4P
Danh mục: MCB, MCB Chint

115.726đ 135.627đ -15%

MCB Chint NXB-125 100A 10KA 2P

MCB Chint NXB-125 100A 10KA 2P

SKU: NXB-125 C100 2P
Hãng sản xuất: Chint
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Mã: NXB-125 C100 2P
Danh mục: MCB, MCB Chint

122.637đ 156.273đ -22%

MCB Chint NXB-125 100A 10KA 1P

MCB Chint NXB-125 100A 10KA 1P

SKU: NXB-125 C100 1P
Hãng sản xuất: Chint
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Mã: NXB-125 C100 1P
Danh mục: MCB, MCB Chint

62.735đ

MCB Chint NXB-63 1A 6KA 1P

MCB Chint NXB-63 1A 6KA 1P

SKU: NXB-63 C1 1P
Hãng sản xuất: Chint
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Mã: NXB-63 C1 1P
Danh mục: MCB, MCB Chint

30.828đ

Zalo