CB SCHNEIDER

CB SCHNEIDER
3P 51A 1.5kW GV2LE08 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

3P 51A 1.5kW GV2LE08 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

3P 22.5A 0.55kW GV2LE06 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

3P 22.5A 0.55kW GV2LE06 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

 3P 13A 0.25kW GV2LE05 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

3P 13A 0.25kW GV2LE05 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

 3P 8A 0.12kW GV2LE04 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

3P 8A 0.12kW GV2LE04 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

  3P 5A 0.09kW GV2LE03 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

3P 5A 0.09kW GV2LE03 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

3P 5A 0.06kW GV2LE03 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

3P 5A 0.06kW GV2LE03 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

3P 6...10A 4kW GV2P14 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

3P 6...10A 4kW GV2P14 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

3P 1.6...2.5A 0.75kW GV2P07 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

3P 1.6...2.5A 0.75kW GV2P07 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

 3P 0.63...1A 0.25kW GV2P05 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

3P 0.63...1A 0.25kW GV2P05 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

 3P 1...1.6A 0.37kW GV2P06 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

3P 1...1.6A 0.37kW GV2P06 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

3P 0.40...0.63A 0.18kW GV2P04 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

3P 0.40...0.63A 0.18kW GV2P04 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

3P 0.40...0.63A 0.12kW GV2P04 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

3P 0.40...0.63A 0.12kW GV2P04 Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

Zalo