PANASONIC

PANASONIC
[7] ELCB Panasonic 30A 15mA BJJ23022-8

[7] ELCB Panasonic 30A 15mA BJJ23022-8

Quá tải, ngắn mạch, chống rò
Số cực: 2P2E
Dòng điện: 30A
Dòng rò: 15mA
Điện áp: AC120-240V
Dòng ngắn mạch định mức: 1.5kA

Liên hệ

[8] ELCB Panasonic 30A 30mA BJJ23032-8

[8] ELCB Panasonic 30A 30mA BJJ23032-8

Quá tải, ngắn mạch, chống rò
Số cực: 2P2E
Dòng điện: 30A
Dòng rò: 30mA
Điện áp: AC120-240V
Dòng ngắn mạch định mức: 1.5kA

Liên hệ

ELCB Panasonic 50A 30mA BKW2503Y 2.5kA

ELCB Panasonic 50A 30mA BKW2503Y 2.5kA

Quá tải, ngắn mạch, chống rò
Số cực: 2P
Dòng điện: 50A
Dòng rò: 30mA
Điện áp: 100-200V
Dòng ngắn mạch định mức: 2.5kA

Liên hệ

ELCB Panasonic 100A 30mA BKW21003KY 25kA

ELCB Panasonic 100A 30mA BKW21003KY 25kA

Quá tải, ngắn mạch, chống rò
Số cực: 2P
Dòng điện: 100A
Dòng rò: 30mA
Điện áp: 100-200V
Dòng ngắn mạch định mức: 25kA

Liên hệ

ELCB Panasonic 60A 30mA BKW2603SKY 10kA

ELCB Panasonic 60A 30mA BKW2603SKY 10kA

Quá tải, ngắn mạch, chống rò
Số cực: 2P
Dòng điện: 60A
Dòng rò: 30mA
Điện áp: 100-200V
Dòng ngắn mạch định mức: 10kA

Liên hệ

Zalo