CHINT

CHINT
Nút nhấn Chint NP3-3K

Nút nhấn Chint NP3-3K

SKU: NP3-3K

Hãng sản xuất: CHINT

Liên hệ

573773 - Nút nhấn nhả không đèn NP2-EA Ø22mm

573773 - Nút nhấn nhả không đèn NP2-EA Ø22mm

Mã sản phẩm:
573773
Thương hiệu:
Nút nhấn (CHINT)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Nút nhấn

Liên hệ

571258 - Nút nhấn nhả có đèn NP2-EW Ø22mm

571258 - Nút nhấn nhả có đèn NP2-EW Ø22mm

Mã sản phẩm:
571258
Thương hiệu:
Nút nhấn (CHINT)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Nút nhấn

Liên hệ

575286 - Nút dừng khẩn, xoay để mở NP2-ES Ø60mm

575286 - Nút dừng khẩn, xoay để mở NP2-ES Ø60mm

Mã sản phẩm:
575286
Thương hiệu:
Nút nhấn (CHINT)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Nút nhấn

Liên hệ

573907 - Nút dừng khẩn, xoay để mở NP2-ES Ø40mm

573907 - Nút dừng khẩn, xoay để mở NP2-ES Ø40mm

Mã sản phẩm:
573907
Thương hiệu:
Nút nhấn (CHINT)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Nút nhấn

Liên hệ

574620 - Nút dừng khẩn, xoay để mở NP2-ES Ø30mm

574620 - Nút dừng khẩn, xoay để mở NP2-ES Ø30mm

Liên hệ

243767 - Khởi động từ CJ19 dùng cho tụ bù

243767 - Khởi động từ CJ19 dùng cho tụ bù

Mã sản phẩm:
243767
Thương hiệu:
Khởi động từ (CHINT)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Khởi động từ

Liên hệ

938259 - Tiếp điểm phụ lắp bên cạnh khởi động từ NXC Series

938259 - Tiếp điểm phụ lắp bên cạnh khởi động từ NXC Series

Mã sản phẩm:
938259
Thương hiệu:
Khởi động từ (CHINT)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Phụ kiện

Liên hệ

258022 - Tiếp điểm thời gian NXC Series

258022 - Tiếp điểm thời gian NXC Series

Mã sản phẩm:
258022
Thương hiệu:
Khởi động từ (CHINT)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Phụ kiện

Liên hệ

256717 - Khóa liên động cơ khi NXC Series

256717 - Khóa liên động cơ khi NXC Series

Mã sản phẩm:
256717
Thương hiệu:
Khởi động từ (CHINT)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Phụ kiện

Liên hệ

Khởi động từ CHINT AC-1 NCH8

Khởi động từ CHINT AC-1 NCH8

Mã sản phẩm:
256247
Thương hiệu:
Khởi động từ (CHINT)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Khởi động từ

Liên hệ

Biến tần Chint NVF5-1.5/TD2-B 1.5kW 1 Pha 220V

Biến tần Chint NVF5-1.5/TD2-B 1.5kW 1 Pha 220V

SKU: NVF5-1.5/TD2-B
Hãng sản xuất: Chint
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Zalo