WEINTEK

WEINTEK
HMI Weintek MT8051iP 4.3 inch 24VDC

HMI Weintek MT8051iP 4.3 inch 24VDC

SKU: MT8051iP
Hãng sản xuất: Weintek
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

HMI Weinview TK6071iQ 7 inch

HMI Weinview TK6071iQ 7 inch

SKU: TK6071iQ
Hãng sản xuất: Weintek
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

HMI Weintek MT8102iP 10.1 inch 24VDC

HMI Weintek MT8102iP 10.1 inch 24VDC

SKU: MT8102iP
Hãng sản xuất: Weintek
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

HMI Weintek MT8072IP 7 inch

HMI Weintek MT8072IP 7 inch

SKU: MT8072IP
Hãng sản xuất: Weintek
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

HMI Siemens 6AV2123-2GB03-0AX0 7 inch

HMI Siemens 6AV2123-2GB03-0AX0 7 inch

Hãng sản xuất: Siemens
SKU: 6AV2123-2GB03-0AX0
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành : 12 tháng chính hãng
Chứng từ : CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

HMI Siemens 6AV2124-0GC01-0AX0 7 inch

HMI Siemens 6AV2124-0GC01-0AX0 7 inch

Hãng sản xuất: Siemens
SKU: 6AV2124-0GC01-0AX0
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành : 12 tháng chính hãng
Chứng từ : CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

HMI Weintek MT8071iE 7 inch 24VDC

HMI Weintek MT8071iE 7 inch 24VDC

SKU: MT8071iE
Hãng sản xuất: Weintek
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

HMI Weintek MT8102iE 10 inch

HMI Weintek MT8102iE 10 inch

SKU: MT8102iE
Hãng sản xuất: Weintek
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

HMI Weintek MT8071iP 7 inch

HMI Weintek MT8071iP 7 inch

SKU: MT8071iP
Hãng sản xuất: Weintek
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Zalo