LS

LS
Cb khối chống giật LS EBN53c 20A (100-500mA) 14kA 3P

Cb khối chống giật LS EBN53c 20A (100-500mA) 14kA 3P

SKU: EBN53c 20A (100-500mA)
Hãng sản xuất: LS
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Cb khối chống giật LS EBN104c 100A (100-500mA) 18kA 4P

Cb khối chống giật LS EBN104c 100A (100-500mA) 18kA 4P

SKU: EBN104c 100A (100-500mA)
Hãng sản xuất: LS
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Cb khối chống giật LS EBS104c 100A (100-500mA) 37kA 4P

Cb khối chống giật LS EBS104c 100A (100-500mA) 37kA 4P

SKU: EBS104c 100A (100-500mA)
Hãng sản xuất: LS
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Cb khối chống giật LS EBS204c 150A (100-500mA) 37kA 4P

Cb khối chống giật LS EBS204c 150A (100-500mA) 37kA 4PSKU: EBS204c 150A (100-500mA)
Hãng sản xuất: LS
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Cb khối chống giật LS EBN104c 75A 30mA 18kA 4P

Cb khối chống giật LS EBN104c 75A 30mA 18kA 4P

SKU: EBN104c 75A 30mA
Hãng sản xuất: LS
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Cb khối chống giật LS EBS104c 40A 30mA 37kA 4P

Cb khối chống giật LS EBS104c 40A 30mA 37kA 4P

SKU: EBS104c 40A 30mA
Hãng sản xuất: LS
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Cb khối chống giật LS EBN53c 15A (100-500mA) 14kA 3P

Cb khối chống giật LS EBN53c 15A (100-500mA) 14kA 3P

SKU: EBN53c 15A (100-500mA)
Hãng sản xuất: LS
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Zalo