SIEMENS

SIEMENS
Module analog ET 200SP AI 4XI ST Siemens – 6ES7134-6GD01-2BA1

Module analog ET 200SP AI 4XI ST Siemens – 6ES7134-6GD01-2BA1

SKU: 6ES7134-6GD01-2BA1
Hãng sản xuất: Siemens
Chất lượng : Mới 100%
Bảo hành : Chính hãng
Chứng từ : CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Module analog ET 200SP AI 4xTC HS Siemens – 6ES7134-6JD00-0DA1

Module analog ET 200SP AI 4xTC HS Siemens – 6ES7134-6JD00-0DA1

SKU: 6ES7134-6JD00-0DA1
Hãng sản xuất: Siemens
Chất lượng : Mới 100%
Bảo hành : Chính hãng
Chứng từ : CO/CQ, hóa đơn VAT

 

Liên hệ

Module analog ET 200SP AI 4xTC HS Siemens – 6ES7134-6JD00-0DA1

Module analog ET 200SP AI 4xTC HS Siemens – 6ES7134-6JD00-0DA1

SKU: 6ES7134-6JD00-0DA1
Hãng sản xuất: Siemens
Chất lượng : Mới 100%
Bảo hành : Chính hãng
Chứng từ : CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Module ET 200SP TM Pulse 2X24V PWM Siemens – 6ES7138-6DB00-0BB1

Module ET 200SP TM Pulse 2X24V PWM Siemens – 6ES7138-6DB00-0BB1

SKU: 6ES7138-6DB00-0BB1
Hãng sản xuất: Siemens
Chất lượng : Mới 100%
Bảo hành : Chính hãng
Chứng từ : CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Module IM 155-5 PN ST ET 200MP Siemens – 6ES7155-5AA01-0AB0

Module IM 155-5 PN ST ET 200MP Siemens – 6ES7155-5AA01-0AB0

SKU: 6ES7155-5AA01-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Chất lượng : Mới 100%
Bảo hành : Chính hãng
Chứng từ : CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Module analog ET 200SP AI 2 X SG Siemens – 7MH4134-6LB00-0DA0

Module analog ET 200SP AI 2 X SG Siemens – 7MH4134-6LB00-0DA0

SKU: 7MH4134-6LB00-0DA0
Hãng sản xuất: Siemens
Chất lượng : Mới 100%
Bảo hành : Chính hãng
Chứng từ : CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Thanh Rail ET 200M 620 MM Siemens – 6ES7195-1GG30-0XA0

Thanh Rail ET 200M 620 MM Siemens – 6ES7195-1GG30-0XA0

SKU: 6ES7195-1GG30-0XA0
Hãng sản xuất: Siemens
Chất lượng : Mới 100%
Bảo hành : Chính hãng
Chứng từ : CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Module truyền thông ET 200SP CM PTP Siemens – 6ES7137-6AA00-0BA0

Module truyền thông ET 200SP CM PTP Siemens – 6ES7137-6AA00-0BA0

Hãng sản xuất: Siemens
SKU: 6ES7137-6AA00-0BA0
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ : CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Module ET 200SP CM 4 X IO-LINK Siemens – 6ES7137-6BD00-0BA0

Module ET 200SP CM 4 X IO-LINK Siemens – 6ES7137-6BD00-0BA0

Hãng sản xuất: Siemens
SKU: 6ES7137-6BD00-0BA0
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ : CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Phụ kiện nhãn Module ET 200SP Siemens – 6ES7193-6LA10-0AA0

Phụ kiện nhãn Module ET 200SP Siemens – 6ES7193-6LA10-0AA0

Hãng sản xuất: Siemens
SKU: 6ES7193-6LA10-0AA0
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ : CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Module digital Output ET 200SP 8 F-DQ Siemens – 6ES7136-6DC00-0CA0

Module digital Output ET 200SP 8 F-DQ Siemens – 6ES7136-6DC00-0CA0

Hãng sản xuất: Siemens
SKU: 6ES7136-6DC00-0CA0
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ : CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Module digital ET 200SP DQ 8 HF Siemens – 6ES7132-6BF00-2CA0

Module digital ET 200SP DQ 8 HF Siemens – 6ES7132-6BF00-2CA0

SKU: 6ES7132-6BF00-2CA0
Hãng sản xuất: Siemens
Chất lượng : Mới 100%
Bảo hành : Chính hãng
Chứng từ : CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Zalo