THIẾT BỊ CHỐNG SÉT

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT
A9L08500 - Acti9 SPD iPRD, loại 2, 1P+N, 230V, draw-out

A9L08500 - Acti9 SPD iPRD, loại 2, 1P+N, 230V, draw-out

 • Mã sản phẩm:A9L08500
 • Thương hiệu:Acti9 SPD (Schneider)
 • Bảo hành:1-3 năm (theo NSX)
 • Loại:Thiết bị chống sét

2.060.617đ 2.372.680đ -13%

A9L15693 - Acti9 SPD iPF K loại 2, 3P+N 400V Fixed

A9L15693 - Acti9 SPD iPF K loại 2, 3P+N 400V Fixed

 • Mã sản phẩm:A9L15693
 • Thương hiệu:Acti9 SPD (Schneider)
 • Bảo hành:1-3 năm (theo NSX)
 • Loại:Thiết bị chống sét

4.542.839đ

A9L16182 - Acti9 SPD iPRD1 loại 1 + 2, 230V, Draw-out

A9L16182 - Acti9 SPD iPRD1 loại 1 + 2, 230V, Draw-out

 • Mã sản phẩm:A9L16182
 • Thương hiệu:Acti9 SPD (Schneider)
 • Bảo hành:1-3 năm (theo NSX)
 • Loại:Thiết bị chống sét

2.585.637đ

Acti9 SPD iPRD loại 2, 3P+N, 400V, draw-out A9L20600

Acti9 SPD iPRD loại 2, 3P+N, 400V, draw-out A9L20600

 • Mã sản phẩm:A9L20600
 • Thương hiệu:Acti9 SPD (Schneider)
 • Bảo hành:1-3 năm (theo NSX)
 • Loại:Thiết bị chống sét

4.901.362đ 5.263.829đ -7%

Easy9 SPD Chống sét lan truyền 1P+N 20kA (loại 2) EZ9L33620

Easy9 SPD Chống sét lan truyền 1P+N 20kA (loại 2) EZ9L33620

 • Mã sản phẩm:EZ9L33620
 • Thương hiệu:Easy9 SPD (Schneider)
 • Bảo hành:1-3 năm (theo NSX)
 • Loại:Thiết bị chống sét

748.291đ 791.728đ -5%

Zalo