MITSUBISHI

MITSUBISHI
HMI Mitsubishi GT2103-PMBDS 3.8 inch 24VDC

HMI Mitsubishi GT2103-PMBDS 3.8 inch 24VDC

SKU: GT2103-PMBDS
Nhà sản xuất: Mitsubishi
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

HMI Mitsubishi GT2705-VTBD-040 5.7 inch 24VDC

HMI Mitsubishi GT2705-VTBD-040 5.7 inch 24VDC

SKU: GT2705-VTBD-040
Nhà sản xuất: Mitsubishi
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

HMI Mitsubishi GS2110-WTBD-N 10 inch 24VDC

HMI Mitsubishi GS2110-WTBD-N 10 inch 24VDC

SKU: GS2110-WTBD-N
Nhà sản xuất: Mitsubishi
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

HMI Mitsubishi GS2110-WTBD 10 inch 24VDC

HMI Mitsubishi GS2110-WTBD 10 inch 24VDC

SKU: GS2110-WTBD
Nhà sản xuất: Mitsubishi
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

HMI Mitsubishi GS2107-WTBD-N 7 inch 24VDC

HMI Mitsubishi GS2107-WTBD-N 7 inch 24VDC

SKU: GS2107-WTBD-N
Nhà sản xuất: Mitsubishi
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 1 Năm
Chứng từ: Hóa đơn VAT

Liên hệ

HMI Mitsubishi GS2107-WTBD 7 inch 24VDC

HMI Mitsubishi GS2107-WTBD 7 inch 24VDC

SKU: GS2107-WTBD
Nhà sản xuất: Mitsubishi
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 1 Năm
Chứng từ: Hóa đơn VAT

Liên hệ

Zalo