ABB

ABB
Phích cắm công nghiệp 3P+E 63A IP67 ABB

Phích cắm công nghiệp 3P+E 63A IP67 ABB

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

Phích cắm công nghiệp 3P+E 16A IP67 ABB

Phích cắm công nghiệp 3P+E 16A IP67 ABB

Phích cắm di động 3P+E 16A 316BP6W ABB
Phích cắm công nghiệp
● Mã hàng: 2CMA102174R1000
● Số cực: 3P+E
● Cấp bảo vệ: IP67
● Dòng định mức: 16A
● Điện áp hoạt động: 380-415V
● Tiêu chuẩn: IEC60309-1, -2

Liên hệ

Phích cắm công nghiệp 3P+E 32A IP67 ABB

Phích cắm công nghiệp 3P+E 32A IP67 ABB

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

Phích cắm công nghiệp 3P+E 16A IP67 ABB

Phích cắm công nghiệp 3P+E 16A IP67 ABB

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

 Phích cắm công nghiệp 2P+E 125A IP67 ABB

Phích cắm công nghiệp 2P+E 125A IP67 ABB

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

Phích cắm công nghiệp 2P+E 63A IP67 ABB

Phích cắm công nghiệp 2P+E 63A IP67 ABB

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

Phích cắm công nghiệp 2P+E 32A IP67 ABB

Phích cắm công nghiệp 2P+E 32A IP67 ABB

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

Phích cắm công nghiệp 2P+E 16A IP67 ABB

Phích cắm công nghiệp 2P+E 16A IP67 ABB

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

Phích cắm công nghiệp 3P+N+E 63A IP44 ABB

Phích cắm công nghiệp 3P+N+E 63A IP44 ABB

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

Phích cắm công nghiệp 3P+N+E 32A IP44 ABB

Phích cắm công nghiệp 3P+N+E 32A IP44 ABB

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

Phích cắm công nghiệp 3P+N+E 16A IP44 ABB

Phích cắm công nghiệp 3P+N+E 16A IP44 ABB

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

Phích cắm công nghiệp 3P+E 63A IP44 ABB

Phích cắm công nghiệp 3P+E 63A IP44 ABB

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

Zalo