TỦ ĐIỆN MSB

TỦ ĐIỆN MSB
Tủ điện MSB 2500A kết hợp tủ bù 800Kvar

Tủ điện MSB 2500A kết hợp tủ bù 800Kvar

Tủ điện MSB 2500A kết hợp tủ bù 800Kvar

  • Tủ điện sơn tĩnh điện, 2 khung, 2 lớp cửa
  • Sử dụng ATS Vitzo, thiết bị đóng cắt LS, tụ bù Himel và phụ kiện tủ điện iLEC
  • Chuyên nhận thiết kế và sản xuất theo yêu cầu của hệ thống điện.

Liên hệ

Tủ điện MSB 250A kết hợp tủ bù 40Kvar

Tủ điện MSB 250A kết hợp tủ bù 40Kvar

Tủ điện MSB 250A kết hợp tủ bù 40Kvar

Tủ điện sơn tĩnh điện, 2 khung, 2 lớp cửa
Sử dụng ATS Vitzo, thiết bị đóng cắt LS, tụ bù Himel và phụ kiện tủ điện iLEC
Chuyên nhận thiết kế và sản xuất theo yêu cầu của hệ thống điện.

Liên hệ

Tủ điện MSB 800A kết hợp tủ bù 160Kvar

Tủ điện MSB 800A kết hợp tủ bù 160Kvar

Tủ điện MSB 800A kết hợp tủ bù 160Kvar

Tủ điện sơn tĩnh điện, 4 khung, 2 lớp cửa
Sử dụng ATS Vitzo, thiết bị đóng cắt LS, tụ bù Epcos và phụ kiện tủ điện iLEC
Chuyên nhận thiết kế và sản xuất theo yêu cầu của hệ thống điện.

Liên hệ

Zalo