CHINT

CHINT
Biến tần Chint NVF5-0.75/TD2-B 0.75kW 1 Pha 220V

Biến tần Chint NVF5-0.75/TD2-B 0.75kW 1 Pha 220V

SKU: NVF5-0.75/TD2-B
Hãng sản xuất: Chint
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Biến tần Chint NVF5-1.5/TD2-B 1.5kW 1 Pha 220V

Biến tần Chint NVF5-1.5/TD2-B 1.5kW 1 Pha 220V

SKU: NVF5-1.5/TD2-B
Hãng sản xuất: Chint
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Biến tần Chint NVF5-2.2/TD2-B 2.2kW 1 Pha 220V

Biến tần Chint NVF5-2.2/TD2-B 2.2kW 1 Pha 220V

SKU: NVF5-2.2/TD2-B
Hãng sản xuất: Chint
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Biến tần Chint NVF5-0.4/TS4-B 0.4kW 3 Pha 380V

Biến tần Chint NVF5-0.4/TS4-B 0.4kW 3 Pha 380V

SKU: NVF5-0.4/TS4-B
Hãng sản xuất: Chint
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Biến tần Chint NVF5-0.75/TS4-B 0.75kW 3 Pha 380V

Biến tần Chint NVF5-0.75/TS4-B 0.75kW 3 Pha 380V

SKU: NVF5-0.75/TS4-B
Hãng sản xuất: Chint
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Biến tần Chint NVF5-2.2/TS4-B 2.2kW 3 Pha 380V

Biến tần Chint NVF5-2.2/TS4-B 2.2kW 3 Pha 380V

SKU: NVF5-2.2/TS4-B
Hãng sản xuất: Chint
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Biến tần Chint NVF5-3.7/TS4-B 3.7kW 3 Pha 380V

Biến tần Chint NVF5-3.7/TS4-B 3.7kW 3 Pha 380V

SKU:  NVF5-3.7/TS4-B
Hãng sản xuất: Chint
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Biến tần Chint NVF5-5.5/TS4-B 5.5kW 3 Pha 380V

Biến tần Chint NVF5-5.5/TS4-B 5.5kW 3 Pha 380V

SKU: NVF5-5.5/TS4-B
Hãng sản xuất: Chint
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Biến tần Chint NVF5-7.5/TS4-B 7.5kW 3 Pha 380V

Biến tần Chint NVF5-7.5/TS4-B 7.5kW 3 Pha 380V

SKU: NVF5-7.5/TS4-B
Hãng sản xuất: Chint
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Zalo