KHỞI ĐỘNG TỪ

KHỞI ĐỘNG TỪ
925289 - Khởi động từ AC-3 điện công nghiệp NXC 6A->65A

925289 - Khởi động từ AC-3 điện công nghiệp NXC 6A->65A

Mã sản phẩm:
925289
Thương hiệu:
Khởi động từ (CHINT)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Khởi động từ

Liên hệ

938113 - Khởi động từ AC-3 điện công nghiệp NXC 75A->630A

938113 - Khởi động từ AC-3 điện công nghiệp NXC 75A->630A

Mã sản phẩm:
938113
Thương hiệu:
Khởi động từ (CHINT)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Khởi động từ

Liên hệ

243767 - Khởi động từ CJ19 dùng cho tụ bù

243767 - Khởi động từ CJ19 dùng cho tụ bù

Mã sản phẩm:
243767
Thương hiệu:
Khởi động từ (CHINT)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Khởi động từ

Liên hệ

938256 - Tiếp điểm phụ lắp phía trên mặt khởi động từ NXC Series 06-225A

938256 - Tiếp điểm phụ lắp phía trên mặt khởi động từ NXC Series 06-225A

Mã sản phẩm:
938256
Thương hiệu:
Khởi động từ (CHINT)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Phụ kiện

Liên hệ

938256 - Tiếp điểm phụ lắp phía trên mặt khởi động từ NXC Series 265-630A

938256 - Tiếp điểm phụ lắp phía trên mặt khởi động từ NXC Series 265-630A

Mã sản phẩm:
938256
Thương hiệu:
Khởi động từ (CHINT)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Phụ kiện

Liên hệ

938259 - Tiếp điểm phụ lắp bên cạnh khởi động từ NXC Series

938259 - Tiếp điểm phụ lắp bên cạnh khởi động từ NXC Series

Mã sản phẩm:
938259
Thương hiệu:
Khởi động từ (CHINT)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Phụ kiện

Liên hệ

258022 - Tiếp điểm thời gian NXC Series

258022 - Tiếp điểm thời gian NXC Series

Mã sản phẩm:
258022
Thương hiệu:
Khởi động từ (CHINT)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Phụ kiện

Liên hệ

256717 - Khóa liên động cơ khi NXC Series

256717 - Khóa liên động cơ khi NXC Series

Mã sản phẩm:
256717
Thương hiệu:
Khởi động từ (CHINT)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Phụ kiện

Liên hệ

Khởi động từ CHINT AC-1 NCH8

Khởi động từ CHINT AC-1 NCH8

Mã sản phẩm:
256247
Thương hiệu:
Khởi động từ (CHINT)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Khởi động từ

Liên hệ

Mechanical interlock, TeSys D contactors LC1D09-D38 LC1DT20-DT40

Mechanical interlock, TeSys D contactors LC1D09-D38 LC1DT20-DT40

Mã sản phẩm:
LAD9V2
Thương hiệu:
Khởi động từ Tesys D 9-150A (Schneider)
Bảo hành:
1-3 năm (theo NSX)
Loại:
Khởi động từ

Liên hệ

TeSys D - suppressor module - RC circuit - 380...415 V AC 150 Hz

TeSys D - suppressor module - RC circuit - 380...415 V AC 150 Hz

Mã sản phẩm:
LA4DA2N
Thương hiệu:
Khởi động từ (Schneider)
Bảo hành:
N/a
Loại:
Khởi động từ

Liên hệ

LC1D09.. - Khởi động từ Tesys D với cuộn dây điều khiển loại DC - LC tiết kiệm năng lượng

LC1D09.. - Khởi động từ Tesys D với cuộn dây điều khiển loại DC - LC tiết kiệm năng lượng

Mã sản phẩm:
LC1D09..
Thương hiệu:
Khởi động từ Tesys D 9-150A (Schneider)
Bảo hành:
1-3 năm (theo NSX)
Loại:
Khởi động từ

Liên hệ

Zalo