CB HIMEL

CB HIMEL
 2.2KW 4-6.3A 75.6A HIMEL HDP6326P3 CB BẢO VỆ ĐỘNG CƠ

2.2KW 4-6.3A 75.6A HIMEL HDP6326P3 CB BẢO VỆ ĐỘNG CƠ

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

CB BẢO VỆ ĐỘNG CƠ 0.12KW 0.4-0.63A 7.56A HIMEL HDP632P63

CB BẢO VỆ ĐỘNG CƠ 0.12KW 0.4-0.63A 7.56A HIMEL HDP632P63

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

0.09KW 0.25-0.4A 4.8A HIMEL HDB632P4 CB BẢO VỆ ĐỘNG CƠ

0.09KW 0.25-0.4A 4.8A HIMEL HDB632P4 CB BẢO VỆ ĐỘNG CƠ

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

CB BẢO VỆ ĐỘNG CƠ 0.0.6KW 0.16-0.25A HIMEL HDP632P25

CB BẢO VỆ ĐỘNG CƠ 0.0.6KW 0.16-0.25A HIMEL HDP632P25

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

CB BẢO VỆ ĐỘNG CƠ ((MOTOR PROTECTOR) HIMEL HDP632P16

CB BẢO VỆ ĐỘNG CƠ ((MOTOR PROTECTOR) HIMEL HDP632P16

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

Liên hệ

Zalo