Cáp Điện- Tủ Điện- Máng Cáp

Cáp Điện- Tủ Điện- Máng Cáp
Dây điện Trần Phú, dây xúp dính VCm 2x2.5

Dây điện Trần Phú, dây xúp dính VCm 2x2.5

Model : VCm 2.5
Mã hàng : 2816007
Bảo hành :
Hãng : Trần Phú
Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ

"Dây điện Trần Phú, dây xúp dính VCm 2x6.0 "

"Dây điện Trần Phú, dây xúp dính VCm 2x6.0 "

Model : VCm 6.0
Mã hàng : 2816010
Bảo hành :
Hãng : Trần Phú
Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ

Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x2.5

Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x2.5

Model : VCm-T - Tròn 2x2,5
Mã hàng : 2846005
Bảo hành :
Hãng : Trần Phú
Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ

Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x0.75

Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x0.75

Model : VCm 0.7
Mã hàng : 2846001
Bảo hành :
Hãng : Trần Phú
Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ

Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x0.7

Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x0.7

Model : VCm 0.7
Mã hàng : 2846001
Bảo hành :
Hãng : Trần Phú
Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ

Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x1.0

Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x1.0

Model : VCm - Đơn 1x1,0
Mã hàng : 2826001
Bảo hành :
Hãng : Trần Phú
Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ

Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.7

Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.7

Model : VCm 2 x 0.7
Mã hàng : 283602
Bảo hành :
Hãng : Trần Phú
Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ

"Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x6.0 "

"Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x6.0 "

Model : VCm - Đơn 1x6,0
Mã hàng : 2826005
Bảo hành :
Hãng : Trần Phú
Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ

"Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x4.0 "

"Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x4.0 "

Model : VCm - Đơn 1x4,0
Mã hàng : 2826004
Bảo hành :
Hãng : Trần Phú
Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ

"Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x2.5 "

"Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x2.5 "

Model : VCm - Đơn 1x2,5
Mã hàng : 2826003
Bảo hành :
Hãng : Trần Phú
Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ

Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x1.5

Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x1.5

Model : VCm - Đơn 1x1,5
Mã hàng : 2826002
Bảo hành :
Hãng : Trần Phú
Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ

Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5

Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5

Model : VCm-D - Dẹt 2x1,5
Mã hàng : 283605
Bảo hành :
Hãng : Trần Phú
Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ

Zalo