SERVO AUTONICS

SERVO AUTONICS
Servo Motor Delta ECMA-G21309RS

Servo Motor Delta ECMA-G21309RS

SKU: ECMA-G21309RS
Nhà sản xuất: Delta
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Servo Motor Autonics A8K-M566

Servo Motor Autonics A8K-M566

SKU: A8K-M566
Hãng sản xuất: Autonics
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Servo Motor Autonics A16K-M569

Servo Motor Autonics A16K-M569

SKU: A16K-M569
Hãng sản xuất: Autonics
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Servo Omron R7D-BP02H

Servo Omron R7D-BP02H

SKU: R7D-BP02H
Nhà Sản Xuất: Omron
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Servo Omron R88D-KN04H-ECT

Servo Omron R88D-KN04H-ECT

SKU: R88D-KN04H-ECT
Nhà Sản Xuất: Omron
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Servo Motor Autonics AH1K-S543

Servo Motor Autonics AH1K-S543

SKU: AH1K-S543
Hãng sản xuất: Autonics
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Servo Motor Autonics AH4K-M564

Servo Motor Autonics AH4K-M564

SKU: AH4K-M564
Hãng sản xuất: Autonics
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Liên hệ

Driver Autonics MD2U-ID20

Driver Autonics MD2U-ID20

Phương thức hoạt động : Drive dòng không đổi đơn cực
Động cơ áp dụng : Động cơ bước 2 pha
Độ phân giải : Loại thông minh
Nguồn cấp : 24-35VDC
Dòng Run tối đa : 2A/ pha
Tiêu chuẩn : @(CE)

Liên hệ

Servo Drive Autonics MD5-HD14

Servo Drive Autonics MD5-HD14

Phương thức hoạt động : Điều khiển 5 dòng lưỡng cực
Động cơ áp dụng : Động cơ bước 5 pha
Độ phân giải : ĐỦ BƯỚC(1-division), NỬA BƯỚC(2-division), VI BƯỚC(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250-division)
Nguồn cấp : 20-35VDC
Dòng Run tối đa : 1.4A/Pha
Tiêu chuẩn : @(CE)

Liên hệ

Servo Drive Autonics MD5-HF14-AO

Servo Drive Autonics MD5-HF14-AO

Phương thức hoạt động : Điều khiển 5 dòng lưỡng cực
Động cơ áp dụng : Động cơ bước 5 pha
Độ phân giải : ĐỦ BƯỚC(1-division), NỬA BƯỚC(2-division), VI BƯỚC(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250-division)
Nguồn cấp : 100-220VAC~ 50/60Hz
Dòng Run tối đa : 1.4A/Pha
Tiêu chuẩn : @(CE) @(CULUS)

Liên hệ

Servo Drive Autonics MD5-HF28

Servo Drive Autonics MD5-HF28

Phương thức hoạt động : Điều khiển 5 dòng lưỡng cực
Động cơ áp dụng : Động cơ bước 5 pha
Độ phân giải : ĐỦ BƯỚC(1-division), NỬA BƯỚC(2-division), VI BƯỚC(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250-division)
Nguồn cấp : 100-220VAC~ 50/60Hz
Dòng Run tối đa : 2.8A/ pha
Tiêu chuẩn : @(CE) @(CULUS)

Liên hệ

Servo Drive Autonics MD5-ND14

Servo Drive Autonics MD5-ND14

Phương thức hoạt động : Điều khiển 5 dòng lưỡng cực
Động cơ áp dụng : Động cơ bước 5 pha
Độ phân giải : ĐỦ BƯỚC(1-division), NỬA BƯỚC(2-division)
Nguồn cấp : 20-35VDC
Dòng Run tối đa : 1.5A/Pha
Tiêu chuẩn : @(CE)

Liên hệ

Zalo