CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm RS485 Modbus RTU TS-FTM01 cho PLC (SHT30)

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm RS485 Modbus RTU TS-FTM01 cho PLC (SHT30)

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm RS485 Modbus RTU TS-FTM01 cho PLC (SHT30)

1.200.000đ

Zalo