ĐỒNG HỒ HẸN GIỜ NẤU ĂN CAL

ĐỒNG HỒ HẸN GIỜ NẤU ĂN CAL
Đồng hồ hẹn giờ nấu ăn 16 kênh CAL-16B

Đồng hồ hẹn giờ nấu ăn 16 kênh CAL-16B

Đồng Hồ Hẹn Giờ Nấu Ăn 16 Kênh CAL-16B

 • Mô hình: CAL-16B
 • Điện áp đầu vào: AC 220v
 • Kích thước: ......... mm
 • Chất liệu: ABS Màu đen
 • Hàng mới: 100 %
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Đặt hàng:  Hàng có sẵn số lượng lớn tại kho TP.HCM

Liên hệ

Đồng hồ hẹn giờ nấu ăn 12 kênh CAL-12B

Đồng hồ hẹn giờ nấu ăn 12 kênh CAL-12B

Đồng Hồ Hẹn Giờ Nấu Ăn 12 Kênh CAL-12B

 • Mô hình: CAL-12B
 • Điện áp đầu vào: AC 220v
 • Kích thước: ......... mm
 • Chất liệu: ABS Màu đen
 • Hàng mới: 100 %
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Đặt hàng:  Hàng có sẵn số lượng lớn tại kho TP.HCM

Liên hệ

Đồng hồ hẹn giờ nấu ăn 9 kênh CAL-9B

Đồng hồ hẹn giờ nấu ăn 9 kênh CAL-9B

Đồng Hồ Hẹn Giờ Nấu Ăn 9 Kênh CAL-9B

 • Mô hình: CAL-9B
 • Điện áp đầu vào: AC 220v
 • Kích thước: ......... mm
 • Chất liệu: ABS Màu đen
 • Hàng mới: 100 %
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Đặt hàng:  Hàng có sẵn số lượng lớn tại kho TP.HCM

Liên hệ

Đồng hồ hẹn giờ nấu ăn 6 kênh CAL-6B

Đồng hồ hẹn giờ nấu ăn 6 kênh CAL-6B

Đồng Hồ Hẹn Giờ Nấu Ăn 6 Kênh CAL-6B

 • Mô hình: CAL-4B
 • Điện áp đầu vào: AC 220v
 • Kích thước: ......... mm
 • Chất liệu: ABS Màu đen
 • Hàng mới: 100 %
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Đặt hàng:  Hàng có sẵn số lượng lớn tại kho TP.HCM

Liên hệ

Đồng hồ hẹn giờ nấu ăn 4 kênh CAL-4B

Đồng hồ hẹn giờ nấu ăn 4 kênh CAL-4B

Đồng Hồ Hẹn Giờ Nấu Ăn 4 Kênh CAL-4B

 • Mô hình: CAL-4B
 • Điện áp đầu vào: AC 220v
 • Kích thước: ......... mm
 • Chất liệu: ABS Màu đen
 • Hàng mới: 100 %
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Đặt hàng:  Hàng có sẵn số lượng lớn tại kho TP.HCM

Liên hệ

Zalo